Ακίνητο -
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Τεμάχιο μικτής χρήσης στην κοινότητα Φύτη, Πάφος

Δημοπρασία
Cyprus
Τεμάχιο/Γη
Commercial

Επιφυλασσόμενη Τιμή  €28.000

Διαθέσιμη Επίσκεψη

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τη διευθέτηση επίσκεψης στο ακίνητο.
Τηλέφωνο
+357 22 000380
Ηλ. Διεύθυνση
info@cy.bidx1.com

Περίληψη Ακινήτου

 • Τεμάχιο εντός της Οικιστικής Ζώνης “H3”(56%) και Γεωργικής Ζώνης “Γ3”(44%)
 • Το ακίνητο έχει εμβαδόν περί τα 1.329 τ.μ.
 • Κενή Κατοχή.  
 • Το ακίνητο εμπίπτει εντός του Στεγαστικού Σχεδίου Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών (Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην παράγραφο 'Πολεοδομική Ζώνη' πιο κάτω).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Marina Meliniotou
Marina Meliniotou
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Themis Portfolio Management
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Marina Meliniotou
Marina Meliniotou
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Themis Portfolio Management
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Το τεμάχιο είναι οικιστικό/γεωργικό και διαθέτει μάλλον κανονικό σχήμα με επίπεδη επιφάνεια.  
 • Πρόσοψη προς το δρόμο περί τα 80 μέτρα κατά το βόρειο και ανατολικό του σύνορο.
 • Το ακίνητο έχει εμβαδόν περί τα 1.329 τ.μ.
 • Το ακίνητο εμπίπτει εντός του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών. Το  Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Ανάλογα με το δικαιούχο και προϋποθέσεις, ο αγοραστής μπορεί να επωφεληθεί από €25.000 μέχρι €60.000 κόστος ανέγερσης κατοικίας. Όλες οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε έγκριση/απόρριψη από την κυβέρνηση/αρμόδιες αρχές. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο σύνδεσμο - http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/31C60A18C2CE1F3EC2258597001F14AB?OpenDocument.

Τοποθεσία

 • Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Φύτη, της επαρχίας Πάφου, με αριθμό εγγραφής 0/3366.
 • Το ακίνητο τοποθετείται περί τα 300 μέτρα βόρεια από τον πυρήνα του χωριού.
 • Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται από μεμονομένες κατοικίες και κενά τεμάχια γης.

Κατάσταση Ακινήτου

 • Κενή κατοχή. 

Πολεοδομική Ζώνη

 • Το ακίνητο εμπίπτει εντός της οικιστικής ζώνης Η3 (56%), με συντελεστή δόμησης 60%, συντελεστή κάλυψης 35%, 2 ορόφους και έως και 10,00 μ ύψος καθώς επίσης εντός της γεωργικής ζώνης Γ3 (44%) με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%, 2 ορόφους και έως και 8,30 μ ύψος

Στέγαση

Η γη δεν επιθεωρήθηκε ή μετρήθηκε από την BidX1. Οι πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τον πωλητή ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το ακίνητο διαθέτει:

 • Το ακίνητο έχει εμβαδόν περί τα 1.329 τ.μ.
 • Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να τελέσουν τις δικές τους έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις μετρήσεις του ακινήτου.

ΦΠΑ

Μικτή εφαρμογή του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιβεβαίωσης ή/και εξακρίβωσης κατά πόσο το Ακίνητο υπόκεινται σε μικτή εφαρμογή του ΦΠΑ, καθώς και το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

*Όροι & Προϋποθέσεις

BidX1 CYPRUS SALES ως αδειούχος κτηματομεσιτική εταιρεία, Εγγραφή αριθ. 799/αδείας: 376/E. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων ή που δίνονται προφορικά ή περιέχονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, αναφορά, δελτίο ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή του ακινήτου αποτελεί παράσταση ή προϋπόθεση ή εγγύηση εκ μέρους της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που παρέχονται ή περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικό στοιχείο. Οποιαδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη περιγραφή που παρέχεται προφορικά ή περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χρονοδιάγραμμα που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωμα της αξίωσης, του δικαιώματος ή της αποζημίωσης έναντι της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν με δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, των δηλώσεων, των περιγραφών, της ποσότητας ή των μετρήσεων που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πώλησης, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιστολή, αναφορά ή παράδοση που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε