Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

57 Bath Avenue, Sandymount, Dublin 4, D04 XH66

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο 40
 • Ιρλανδία
 • Ημι-ανεξάρτητη Κατοικία
 • Οικιστικό

Πωλήθηκε για €1,100,000

Παράρτημα

Please be advised of the exclusion of Special Conditions 4. 8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, and 4.16 from the Contract for Sale.

Περίληψη Ακινήτου

 • Online auction 29th September 2022.
 • Mid terrace period property.
 • Comprising 9 x self contained one bedroom units.
 • Ideal investment opportunity.
 • Sought after location within close proximity to the Aviva Stadium and the RDS.
 • Ranging in size from approximately 18.18 sq. m (195 sq.ft) - 32.23 sq. m (346 sq. ft).
 • Vacant possession.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

This property is arranged over ground and first floors to provide a mid terrace period property.  Internally the property comprises 9 x self contained one bedroom units, with 6 x units at ground floor level and 3 x units at first floor level.  Features include sash windows with shutters, stained front glass fan window, original fireplaces and cornicing. The property offers on street parking.  We are informed that the units range in size from approximately 18.18 sq. m (195 sq.ft) - 32.23 sq. m (346 sq. ft).

Bath Avenue is a highly sought after location within walking distance to the Aviva, RDS and all the local amenities of Sandymount and Ballsbridge.

Πίνακας/Πίνακες

UnitSq. MSq. FtFloorOccupancy
120.08216.13GroundVacant
218.18195.68GroundVacant
320.59221.62GroundVacant
414.64157.58GroundVacant
517182First Vacant
632.23346.92First Vacant
720.8223.88First Vacant 
825.85278.24GroundVacant
924.75266.4GroundVacant
Total194.122,088  

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

E2 - G

Αριθμός αναγνώρισης

Available From Bidx1

Δείκτης απόδοσης

203.04 kWh/m²/yr - 775.43 kWh/m²/yr

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε