Ακίνητο 2
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

1 Chadwick Avenue, Wynberg, Gauteng, South Africa

Δημοπρασία
South Africa
Γραφειακός Χώρος
Commercial

Πωλήθηκε Πριν από τη Δημοπρασία

Αυτό το ακίνητο δεν περιλήφθηκε σε δημοπρασία

Περίληψη Ακινήτου

 • Current Rental Income p/m – R185,147
 • Current Rental Flexi Units p/m – R158,235
 • Total Rental – R343,382
 • Additional Income – R17,234 *admin,late,penalties,contract fees,tags, recoveries etc
 • Additional Income – R26,528 (Storage) *admin,late,penalties,contract fees,tags, recoveries etc
 • Potential Rental Income p/m – R234,135
 • Potential Rental Flexi Units p/m – R353,797
 • Total Potential Rental – R587,922
 •  Zoning: Commercial
 •  Total Erf Size: 8 222sqm
 •  Rates: R31,975.80 p/m

Επικοινωνήστε μαζί μας

Anton koegelenberg
Anton koegelenberg
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
MC du Toit
MC du Toit
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Anton koegelenberg
Anton koegelenberg
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
MC du Toit
MC du Toit
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

107 Rentable Units & 80 Flexi Units

Flexi Units:

 •  24 x Parking Bays
 •  33 x Shade net Parking Bays
 •  17 Open Parking Bays
 •  12 x Coworking spaces
 •  40 x office rental
 •  4 x virtual office

Rental units:

 •  1 x 10 sqm unit
 •  1 x 11 sqm unit
 •  1 x 1,259 sqm warehouse
 •  4 x 14 sqm units

Rental units:

 •  1 x 16 sqm unit
 •  3 x 17 sqm units
 •  1 x 18 sqm unit
 •  9 x 19 sqm units

Rental units:

 •  1 x 200 sqm unit
 •  8 x 2 sqm units
 •  28 x 3 sqm units
 •  15 x 4 sqm units

Rental units:

 •  4 x 5 sqm units
 •  3 x 6 sqm units
 •  1 x 7 sqm unit
 •  9 x 8 sqm unit

Rental units:

 •  16 x 9 sqm units
 •  1 x Bilboard
 •  Building Wrapped

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε