Προς πώληση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Hotel en Calle Colón, 41, Jalance, Valencia

 • Προς πώληση
 • Ισπανία
 • Ξενοδοχείο
 • Εμπορικό

Ζητούμενη Τιμή 1.450.000 €

Ξεναγήσεις Ακινήτων

Δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί ξεναγήσεις για αυτό το ακίνητο.

Περίληψη Ακινήτου

 • Hotel de 3 estrellas situado en Jalance, Valencia
 • Dotado de 44 habitaciones dobles
 • El hotel se desarrolla en dos bloques y tres plantas
 • Superficie total edificada de 3.316 m2
 • Sobre parcela de 10.542 m2
 • Referencia catastral: 6502505XJ6460S0001XD

Επικοινωνήστε μαζί μας

Clemente Gomez
Clemente Gomez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Florencio Sanchez
Florencio Sanchez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Clemente Gomez
Clemente Gomez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Florencio Sanchez
Florencio Sanchez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • El hotel se desarrolla en tres plantas sobre rasante  
 • En la planta baja, se localiza la zona de recepción, el restaurante comedor, tres salones sociales, y 13 habitaciones dobles y 2 habitaciones con salón
 • En la planta primera se ubican 20 habitaciones dobles, así como servicios del hotel destinados a administración y servicios generales y del personal, despachos, almacenes y vestuarios.
 • En la planta ático se ubican 11 habitaciones dobles y servicios del hotel.
 • El hotel cuenta con piscina y gimnasio con sauna
 • Año de construcción 2007
 • El edificio consta de dos bloques unidos centralmente por una superficie casi semicircular donde se encuentra el acceso principal
 • Cuenta con una distribución centralizada en el acceso y el hall principal desde el cual se puede acceder tanto a los espacios comunes ubicados en la misma planta como a las habitaciones de las plantas superiores
 • Todas las habitaciones se encuentran en el bloque este que se desarrolla en planta baja, primera y ático abuhardillado.
 • El bloque oeste se dedica al personal

 

 • Presenta tu oferta y se la haremos llegar al propietario. Esta oferta no será vinculante hasta su aceptación y  presentación formal. Encontrarás más información en los Términos y Condiciones
 • La información aquí reflejada es en base a los datos proporcionados por el Vendedor a BidX1, por lo que ésta no será responsable sobre la exactitud, autenticidad y precisión de la información, y/o documentación contenida y proporcionada por el Vendedor sobre esta propiedad. BidX1 recomienda a los interesados realizar su propia Due Diligence y/o comprobaciones pertinentes respecto a la propiedad, así como estar asesorado por un profesional competente durante todo el proceso

Τοποθεσία

 • Jalance se ubica a 41 km de Requena y a 40 km de Almansa.
 • El aeropuerto de Valencia se encuentra a 103 km
 • A poca distancia de Castillo de Cofrentes y del Club de golf de Cofrentes y de Iglesia de Jarafuel

Κατάσταση Ακινήτου

 • Se informa que el hotel se encuentra inactivo en este momento
 • Las imágenes de este anuncio no son actuales por lo que pueden no mostrar la realidad física actual del inmueble, careciendo de valor contractual
 • Rogamos que se ponga en contacto con el Equipo de BidX1 para recibir más información del inmueble y poder agendar una visita antes de presentar su oferta

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Συσκευών

G

Δείκτης απόδοσης

G/1009/kWh/m²/año

Όλες οι προσφορές

Το ακίνητο δεν έχει ακόμη λάβει προσφορές.

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.